Прием за 1. класПрием след 4. класПрием след 7. клас

Новини

за Новини

Свободни места за прием 2015/2016 г.

Уважаеми родители, 2.СОУ “Акад . Ем. Станев” обявява следните свободни места за прием на ученици за учебната 2015г./ 2016г. по класове, както следва: 1. 5 клас – 12 места; 2. 9 клаs – 5 мeстa;...