Прием за 1. класПрием след 4. класПрием след 7. клас

Новини

Novo logo

Промяна на наименованието на нашата училищна институция

Уважаеми граждани, ученици и родители, С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г., 2. Средно общообразователно училище “Акад. Емилиян Станев”  продължава...

20160713_085528

Обмяна на европейски опит във 2. СУ

  Във 2. СУ “Акад. Емилиян Станев” се състоя обмяна на опит между представители на научно-изследователската дейност от Университета в Лайпциг, СУ “Св. Кл. Охридски” и представители на училищната педагогическа колегия. В работната среща се включиха...